Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,680

 Pesticides monitoring in the hair of Vietnamese people by means of supercritical fluid extraction coupled with chromatography-mass-spectrometry analysis.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Phuoc Cuong, M.I. Evgen’ev, F.M. Gumerov. V.73. Pages: P. 1547–1550
Nơi đăng: 31st International symposium on halogenated persistent organic pollutants “DIOXIN-2011”. – Brussels, Belgium
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: V.73.;Từ->đến trang: 1547–1550.;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn