Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,616

 Supercritical Fluid Extraction of Pesticides from Human Hair Followed by Gas Chromatography–Mass Spectrometric Analysis
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Phuoc Cuong, M. I. Evgenev, F. I. Gumerov, R. Z. Musin, I. I. Evgenev, F. R. Gabitov, and L. Yu. Yarullin
Nơi đăng: Russian Journal of Physical Chemistry B (Springer),; Số: V.5 – № 8;Từ->đến trang: 1209-1215;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Abstract—A supercritical fluid extraction process using supercritical carbon dioxide for the isolation of chlororganic and phosphororganic pesticides from human hair is developed. The effect of process parameters (temperature, pressure, duration) on the efficiency of pesticide extraction is studied. The gas chromatography–mass spectrometry technique is used for the quantitative analysis of pesticide concentration in hair.
Keywords: supercritical fluid extraction, supercritical CO2, human hair, chlororganic pesticides, phosphororganic pesticides, GCMS.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn