Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,128,438

 Ứng dụng STATISTICA 7.0 vào đánh giá sự tích lũy độc chất môi trường trong tóc người
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Phước Cường*
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 90;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóc người có đặc điểm tích tụ và lưu giữ độc tố do cơ thể hấp thụ từ môi trường trong một thời gian khá dài nên tóc là phương tiện sinh học truyền thống trong phân tích sinh thái môi trường và vệ sinh dịch tễ. Bên cạnh đó, việc lấy mẫu tóc để phân tích nghiên cứu an toàn cho sức khỏe và có thể tiến hành đồng thời trên một nhóm người để xác định mức độ ô nhiễm của khu vực sinh sống. Bài báo tiến hành xử lý, phân tích dữ liệu độc tố hóa học (kim loại, hóa chất bảo vệ thực vật) trong tóc người dân tại khu vực huyện Hòa Vang, thành phố Đà nẵng trên phần mềm STATISTICA 7.0 nhằm mục đích xác định tình hình ô nhiễm môi trường và đánh giá tình trạng sức khỏe của người dân theo khu vực sinh sống và theo độ tuổi.
ABSTRACT
Hair possesses cumulative characteristics, so its composition reflects general conditions of human health. As a result, hair is a traditional biological material used in ecological and epidemiological surveys. Furthermore, it is a convenient diagnostic substratum for screening large groups of people. Collecting samples of hair is safe for human health, and preliminary studies of hair can involve large groups of subjects. This article presented the results of analyzing the content of toxic chemicals (metals, agrochemicals) in the hair of people in Hoa Vang District, Da Nang City by using the STATISTICA 7.0 software for the purpose of determining the problem of environmental pollution and human health assessment in terms of residential sections and ages.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn