Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,129,128

 Removal of Trace Metals from Aqueous Solution by Fe(OH)3 Coprecipitation and Flotation Using Poly-Glutamic Acid
abortion stories gone wrong information about abortions teenage aborti
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi Xuan Thuy, Le Phuoc Cuong and Tomoki Yabutani
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: International Research Journal of Pure and Applied Chemistry; Số: Volume 4 [Issue 6 (November-December)];Từ->đến trang: 797-804;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn