Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,365

  Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)”
walgreens prints coupons o
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Le Phuoc Cuong; Thành viên:  Nguyen The Nghia, Luong Van Tho, Shuhei Tanaka
Số: GSGES-Kyoto ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn