Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 "Vì sao sinh viên khối kỹ thuật học hệ tín chỉ lại kém", Dân trí điện tử, thứ Năm 4/12/2008, Diễn đàn.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TRAN HONG LUU
Nơi đăng: DÂN TRÍ BAO MANG VN; Số: 9;Từ->đến trang: 1-3;Năm: 2008
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
VVVFFF
ABSTRACT
FFFF
[ 2019\2019m012d030_10_4_46zzz_TLUAN_TCHUC_DCUONG_VHOA_18_(1).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn