Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,018

[1] Giấy khen Giáo viên Giỏi năm học 1995- 1996 . Năm: 1997.
[2] Giấy khen Giáo viên Giỏi năm học 1996-1997. Năm: 1997.
[3] Giấy khen Giáo viên giỏi năm học 1998-1999. Năm: 1999.
[4] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2001-2002. Số: 111102. Năm: 2002.
[5] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[6] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[7] Ky niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2005.
[8] Chứng nhận Giảng viên Giỏi năm học 2005-2006. Năm: 2006.
[9] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2007-2008. Năm: 2008.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2010-2011. Năm: 2011.
[12] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[13] Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Năm: 2013.
[14] Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2012-2013. Số: Số 4682, ngày 12/08/2013 .. Năm: 2013.
[15] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2013-2014. Năm: 2014.
[16] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2014-2015. Năm: 2015.
[17] Chien sy thi dua co so 2015-2016. Năm: 2016.
[18] Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Năm: 2016.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Năm: 2017.
[20] Chiến sỹ thi đua cơ sở 2017-2018. Năm: 2018.
[21] Bằng khen Bộ trưởng. Số: 4919/QQĐ-BTGDDT. Năm: 2018.
[22] Giấy khen. Số: 271-QĐ/BTV. Năm: 2018.
[23] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2018-2019. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[24] Giấy khen. Số: 312. QĐ/BTV. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn