Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,088,995

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử Mỹ học
Ngành: Khoa học XHNV
 2011 Cao học Triết  Địa học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn
[2]Lịch sử Triết học phương Tây
Ngành: Khoa học XHNV
 1995 Giáo dục chính trị- sư phạm
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử Triết học, Triết học, Triết học Tôn giáo.
Ngành: Triết học
 1986 Cao đẳng, Đại học. Cao học  Các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, các trung tâm GDTX liên kết trên cả nước, Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, Trung tâm từ xa Đại học Huế.
[4]Lịch sử Triết học phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Sinh viên chuyên ngành và cao học  ĐHH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn