Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,424

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Vũ Tâm Thanh- K 35
Đề tài: Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Nguyễn Thị Hằng - K 34
Đề tài: Quan điểm về con người trong chủ nghĩa hiện sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Nguyễn Hữu Anh K 30
Đề tài: Nhân sinh quan trong kinh Tân ước của Kito giáo

 Thạc sĩ

 Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Đinh Văn Hùng K 31
Đề tài: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO TRONG KINH TRUNG BỘ

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG

 2017

 2017

[5]Đinh Thị Lan Anh K 28
Đề tài:

Ý thức pháp luật và giáo dục  ý thức  chấp hành  Luật an toàn giao thông đường bộ cho học sinh trung học phổ thông ở Thành phố Đà Nẵng


 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Nguyễn Duy Cảm K 28
Đề tài: Quan niệm “Lễ” của Khổng Tử với việc giáo dục đạo đức cho học sinh THPT tỉnh Bình Định hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Nguyễn Thị Mai Vân, K 26
Đề tài: Tư tưởng Nho giáo về đạo đức người quân tử với việc giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 2014

 2015

[8]Lưu Thị Thu Hằng, K 26
Đề tài:

Quan niệm về chữ "Hiếu" trong Nho giáo Khổng Mạnh với việc xây dựng gia đình văn hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.

 Thạc sĩ

 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 2014

 2015

[9]Phạm Thị Hiến K24
Đề tài: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Thi Lý Phục K 25
Đề tài: “Tư tưởng triết học của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo đức kinh”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Nguyễn Thị Kiều Nga K 25
Đề tài: “Quan hệ giữa con người và tự nhiên trong “Biện chứng của tự nhiên” của Ph.Ăngghen và vận dụng vào xây dựng thành phố môi trường ở Đà Nẵng hiện nay”

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Lưu Văn Phong K24
Đề tài: Vận dụng quan niệm về Dân sinh của Hồ Chí Minh vào việc đảm bảo chính sách An sinh xã hội ở Đà Nẵng hiện nay.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Trần Việt Quang K24 Quy Nhơn
Đề tài: “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở thành phố Quy Nhơn hiện nay”

 Thạc sĩ

 Đài học Đà Nãng

 2013

 2014

[14]Nguyễn Thị Thúy K23
Đề tài: Mối quan hệ biện chứng giữa phát triển xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[15]Nguyễn Công Duẩn K23
Đề tài: Phát triển tri thức khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn