Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,565

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mac-Lenin. Chủ nhiệm: nhiều người. Mã số: dfff2012. Năm: 2012. (May 16 2013 1:41PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Đề tài cấp ĐHĐN: Các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: PGS,TS. Lê Hữu Ái. Thành viên: TS. Trần Hồng Lưu, ThS. Lê Đức Tâm, ThS.Lưu Thị Mai Thanh, NCS, Lâm Bá Hòa. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (11/01/2013). Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái.. Thành viên: Thành viên. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (Oct 17 2013 8:11PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phat huy vai tro doi ngu tri thuc trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Chủ nhiệm: nhiều người. Mã số: B2005-14-35. Năm: 2006. (Jan 14 2011 10:56AM)
[4] Đề tài chưa xác định: Tri thức khoa học và vai trò của nó đối với Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp ĐHĐN, 1999. . Chủ nhiệm: Trần Hồng Lưu. Thành viên: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Mã số: kx1999. Năm: 1999. (Dec 31 2010 10:30AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Dáp án de thi mon Triet hoc Mac-Lenin. Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Hùng. Thành viên: jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Mã số: gh1998. Năm: 1998. (Jan 14 2011 10:54AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Giáo trinh Triet hoc Mac Lenin. Chủ nhiệm: Nhiều người. Mã số: ghjj1994. Năm: 1994. (Jan 14 2011 10:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn