Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 " Gíáo dục đạo đức cho sinh viên- Nguồn nhân lực tương lai sẽ tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Bộ:LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, tháng 4/ 2009, tr.213-220.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồng Lưu
Nơi đăng: Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: 213-220;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn