Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phong tục, tập quán xấu trong quan điểm Hồ Chí Minh, là những lực cản lớn của sự phát triển.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học lần 3, Kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng; Số: Tập II;Từ->đến trang: 512-517;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn