Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nguồn nhân lực có trình độ cao - yếu tố quan trọng để mở rộng sự liên kết kinh tế khu vực miền trung.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
Nơi đăng: Diễn đàn kinh tế miền Trung và Hội thảo liên kết kinh tế vùng trọng điểm miền Trung 2008 tại Đại học kinh tế Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn