Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao - yếu tố quan trọng để mở rộng liên kết kinh tế khu vực Miền trung - Tây Nguyên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran hong Luu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo tại Đai học Kinh tế cấp Bộ, LIÊN KẾT KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 185-195;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn