Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Người nhập cư trong quá trình đô thị hóa ở Miền trung
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran hong Luu
Nơi đăng: Hội thảo khoa học miền Trung và Tây nguyên, ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG- HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC 3; Số: In trong sách ĐÔ THI HOÁ Ở CÁC TỈNH MIEN TRUNG VÀ ;Từ->đến trang: 159-168;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn