Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của tri thức khoa học trong việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa ở miền Trung và Tây Nguyên.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG VÀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC 3
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn