Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các giai phap kich thich loi ich vat chat va tinh than tao dọng lục cho giang vien tich cuc nghien cuu khoa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
Nơi đăng: Kỷ yêu hội thảo khoa học- GIAI PHAP TẠO ĐỘNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THAM GIA NGHIEN CÚU KHOA HỌC VÀ CHUỶEN GIAO CONG NGHE; Số: BỘ GD VÀ ĐT TỔ CHỨC;Từ->đến trang: 139-146;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn