Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo dục ly tuong đao đuc cho sinh vien- nguon nhan luc tao ra su phat trien ben vũng trong giai đoạn phat trien kinh te thi truong
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
Nơi đăng: Hoi thap khoa học- GIAI PHAP NANG CAO CHAT LUONG GIANG DẠY CÁC MON LY LUAN CHINH TRỊ TRONG CÁC TRUONG ĐẠI HỌC. ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG TÔ CHỨC
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 172-180;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn