Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dao tao nguon nhan luc co trinh do cao phuc vu su phat trien ben vung cua dat nuoc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Hong Luu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Hoc vien Chinh tri-hanh chinh Khu vuc III-Đai hoc Kinh te Da Nang; Số: 12;Từ->đến trang: 73-81;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn