Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Tri thức khoa học và vai trò của nó đối với Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp ĐHĐN, 1999.
Chủ nhiệm:  Trần Hồng Lưu; Thành viên:  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: kx1999 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài chưa xác định; Lĩnh vực: Chưa xác định
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn