Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,431

 Nghiên cứu xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu dựa trên mô hình mã nguồn mở SUNTANS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vũ Huy Công*; TS. Nguyễn Chí Công
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(112).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 15;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xâm nhập mặn là một trong những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam và đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Để mô phỏng xâm nhập mặn, hầu như các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam đều sử dụng mô hình Mike 11. Đây là mô hình một chiều nên những đặc tính của nêm mặn theo không gian 3 chiều đã bị bỏ qua. Trong nghiên cứu này tác giả sẽ áp dụng mô hình 3 chiều, SUNTANS. SUNTANS là mô hình mã nguồn mở, giúp người sử dụng linh hoạt hơn, có thể can thiệp nhiều hơn vào mô hình và khắc phục các vấn đề về xử lý số liệu đầu vào. SUNTANS sẽ được áp dụng để mô phỏng xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nơi vấn đề này đang diễn ra mạnh mẽ và có xu hướng trầm trọng hơn trong tương lai do lưu lượng ở thượng nguồn giảm. Qua nghiên cứu này, những ưu điểm của SUNTANS sẽ được thể hiện.
ABSTRACT
Salinity intrusion is a big challenge in Vietnam and it is getting more attention from many researchers. To simulate saltwater intrusion, most previous studies used the Mike 11 program, which is one dimension, so three-dimensional characteristics of salt wedge were neglected. In this work, another model is applied, that is Suntans. SUNTANS is the open source code model and users can use it flexibly or modify it. The case study in this work is the Cuu Long Delta, where saltwater intrusion problem has become strong and tends to worsen in the future due to the reduced discharge. Through this study, the advantages of using open source model, SUNTANS, will be shown.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn