Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,235

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Đình Hùng
Đề tài: Xây dựng bản đồ cấp độ rủi ro do sạt lở đất cho tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[2]Đinh Văn Điết
Đề tài: Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho trạm An Chỉ trên sông Vệ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[3]Nguyễn Tấn Tài
Đề tài: Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho trạm Đồng Tâm trên sông Gianh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa

 2019

 2019

[4]Võ Trung Dũng
Đề tài: ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Phân tích rủi ro tài chính dự án dự án Định Bình trong giai đoạn vận hành

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Dương Thị Bích Hường
Đề tài: ứng dụng mô hình thủy văn IFAS mô phỏng dòng chảy lũ cho hồ Định Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[7]Võ Trung Dũng
Đề tài: ứng dụng ảnh vệ tinh đánh giá diễn biến đường bờ biển, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[8]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Võ Đoàn
Đề tài: Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Quảng Ngãi dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[10]Đỗ Thị Phương Linh
Đề tài: Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[11]Huỳnh Tấn Hoàng
Đề tài: ứng dụng mô hình IFAS dự báo lũ cho hồ Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[12]Hoàng Văn Thuận
Đề tài: Nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu nước của các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Kon Tum có xét đến biến đổi khí hậu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[13]Lê Thị Minh Vỹ
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bản đồ mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên chỉ số mưa vùng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[14]Trần Quốc Danh
Đề tài: Nghiên cứu bài toán ngập lụt do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh và các giải pháp ứng phó

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15]Nguyễn Vĩnh Long
Đề tài: Nghiên cứu phân tích tần suất mưa vùng và xây dựng bản đồ mưa cho tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[16]Nguyễn Văn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu phát triển nguồn nước phục vụ kinh tế xã hội đến năm 2030 của xã đảo Tân Hiệp, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn