Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng "Vũ Tất Uyên" dành cho công trình khoa học công nghệ xuất sắc năm 2017.

 Kỹ thuật

 2018

 01-2018

 Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam

[2] Giải thưởng "Hoạt động Khoa học và công nghệ xuất sắc năm học 2016-2017", giải C

 Kỹ thuật

 2017

 

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn