Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Thuỷ lợi
 2013 Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[2]Thủy văn nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2012 Sau đại học  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
[3]Đồ án Thiết kế Hệ thống tưới
Ngành: Thuỷ lợi
 2003 Sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy  Trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
[4]Thiết kế Hệ thống tưới
Ngành: Thuỷ lợi
 2000 Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.  Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn