Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,171,522

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế Xây dựng
Ngành: Thuỷ lợi
 2013 Sinh viên ngành Kỹ thuật công trình thủy  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[2]Thủy văn nâng cao
Ngành: Thuỷ lợi
 2012 Sau đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý chất lượng trong xây dựng
Ngành: Thuỷ lợi
 2004 Sinh viên hệ chính quy, khoa Quản lý dự án
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa
[4]Quy hoạch và thiết kế hệ thống tưới
Ngành: Thuỷ lợi
 2000 Sinh viên hệ chính quy, khoa Thuỷ lợi.  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn