Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,071

 Nghiên cứu cân bằng nước hệ thống sông Hương phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010
Chủ nhiệm:  Nguyễn Chí Công; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: 472002 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn