Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,111,222

 Nghiên cứu chế tạo dây chuyền công nghệ sản xuất ống bê tông có lỗ xung quanh để thu nước thấm
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Ngô Văn Dũng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Chí Công; Lê Văn Hoi; Nguyễn Văn Hướng; Phan Hồng Sang
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: 4263-BGDĐT ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn