Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,282

 Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 11;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự phát triển các ứng dụng IoT nhanh như vũ bão về mặt công nghệ và giải pháp trong tất cả lĩnh vực của đời sống. Chính cơ hội này đòi hỏi các thiết bị IoT phải tiêu thụ năng lượng thấp đồng thời có khả năng trao đổi dữ liệu ở khoảng cách xa. LoRa (Long Range) là chuẩn truyền thông không dây mới trong những năm gần đây giải quyết được thách thức trên. Mặc dầu mạng LoRaWAN công nghiệp cho thấy khả năng nổi trội trong truyền dữ liệu xa, tín hiệu sóng LoRa vẫn bị suy giảm trong thực tế bởi khoảng cách truyền, tòa nhà, cây cối và nhiễu bởi các nguồn sóng radio khác. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mạng thông tin LoRaWAN công suất thấp cho những ứng dụng IoT với khoảng cách truyền tin xa và đánh giá mức độ phủ sóng LoRa tại thành phố Đà Nẵng với hai IoT LoRa Gateway công nghiệp và các gateway khác.
ABSTRACT
The development of IoT applications is lightning-fast in terms of technology and solutions in all areas of life. This brings both opportunity and challenges for IoT application which require IoT devices to consume low energy and be able to exchange data with long distance. LoRa (Long Range) is the new wireless communication standard in recent years to address these challenges.Although the industrial LoRaWAN network shows its outstanding ability in long range data transmission, the LoRa signal is still practically attenuated by the transmission distance, buildings, trees and other radio signal sources. In this paper, we propose a low-power LoRa information network model for IoT applications with long-distance transmission and assess LoRa coverage in Da Nang City with two industrial IoT LoRaWAN Gateways and other gateways.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn