Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,290

[1] Đã hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt Giải Nhất trong năm học 2006-2007. Năm: 2007.
[2] Đạt thành tích xuất sắc. Năm: 2008.
[3] Đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Năm: 2008.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[5] Đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19. Năm: 2020.
[6] Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc thực hiện dạy trực tuyến. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn