Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,663,434

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp. Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[2]Tham luận: STEM Competence Enhancement through Project-Based Learning under the BUILD-IT initiative (*Best Presentation Award*). Tác giả: NGO Dinh Thanh, NGUYEN Le Hoa, LE Quoc Huy.. STEMCON 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. Trang: 4-8. Năm 2018. (Nov 8 2020 11:11PM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá trình sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tác giả: Ngô Đình Thanh, Đoàn Quang Vinh, Trần Thái Anh Âu. Kỷ yếu hội nghị Điều khiển và Tự động hoá toàn quốc VCCA 2011. Trang: 633-638. Năm 2011. (Dec 15 2015 12:16AM)
[4]Bài báo: Chế tạo thiết bị ngoại vi thông minh và phần mềm quản lý truyền thông có tính năng tương đương với một PLC S7-300 của Siemens phục vụ đào tạo. Tác giả: Ngô Đình Thanh, Lâm Tăng Đức, Lâm Duy Vũ . Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ Điện Tử, VCM 2008, Đà Nẵng 10-2008. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:53PM)
[5]Bài báo: Điều khiển phân tán tại nhà máy xi măng Sông Gianh. Tác giả: Đoàn Quang Vinh, Lâm Tăng Đức, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Đình Thanh . Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Năm 2006. (Jan 30 2011 9:19PM)
[6]Bài báo: Thiết kế hệ SCADA điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần Unidrive V3. Tác giả: Lâm Tăng Đức, Đoàn Quang Vinh, Ngô Đình Thanh 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Chuyên san tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2004.
(Jan 30 2011 9:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Move Based Algorithm for Runtime Mapping of Dataflow Actors on Heterogeneous MPSoCs. Authors: Thanh Dinh Ngo, Kevin J. M. Martin, Jean-Philippe Diguet. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology: Springer Science
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ISSN: 1939-8018 (Print) 1939-8115 (Online). Pages: 00:00. Year 2015.
(Dec 31 2015 10:56AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn