Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,664,286

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] The best paper: Industrial LoRaWAN network for Danang city: solution for long-range and low-power IoT applications

 Khoa học công nghệ

 2020

 

 RICE 2020

[2] Giải thưởng quốc tế: IoT Energy Management System for Smart Campus

 Khoa học công nghệ

 2019

 

 University of Côte d'Azur

[3] For their outstanding contribution in leading Engineering Projects in Community Services (EPICS) 2018

 Khoa học công nghệ

 2018

 

 USAID, Arizona State University, Dow

[4] Giải 3 cuộc thi Smart Campus 2017: EcoLoRa: Thiết kế Eco- IoT gateway ứng dụng trong trường học thông minh

 Khoa học công nghệ

 2017

 

 UCA, DNIIT

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn