Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,663,598

 Thiết kế hệ SCADA điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu mạng biến tần Unidrive V3
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lâm Tăng Đức, Đoàn Quang Vinh, Ngô Đình Thanh 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Chuyên san tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn