Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,663,778

 Sản xuất phần mềm mô phỏng điều khiển các quá trình và chế tạo module ngoại vi thông minh phục vụ đào tạo trong các trường đại học và sản xuất
Chủ nhiệm:  Lâm Tăng Đức; Thành viên:  Ngô Đình Thanh, Nguyễn Kim Ánh
Số: B2007-ĐN02-27 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn