Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,011

 The Electrical Property of Large Few Layer Graphene Flakes Obtained by Microwaves Assisted Exfoliation of Expanded Graphite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Izabela Janowska, Azhar A. Pirzado, Guillaume Dalmas, Lam Nguyen-Dinh, Ivan Komissarov and Francois Le Normand
Nơi đăng: Current Microwave Chemistry; Số: 3;Từ->đến trang: 139-144;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Few layer graphene (FLG) was synthesized by µ-wave assisted exfoliation of expanded graphite in toluene with an overall yield from c.a. 7% to 20%. A significant difference in the absorption of µ-waves by the expanded graphite and toluene allowed a rapid heating of the medium. The number of FLG sheets varies from 3 to 12, while the lateral size of the sheets exceeds few µms.The obtained FLG exhibits very low resistance with average value of 1.6 kΩ (500 Ω minimum) which is comparable to that of high quality graphenes synthesized by CVD methods, and lower than numbers of exfoliated graphenes.
ABSTRACT
Few layer graphene (FLG) was synthesized by µ-wave assisted exfoliation of expanded graphite in toluene with an overall yield from c.a. 7% to 20%. A significant difference in the absorption of µ-waves by the expanded graphite and toluene allowed a rapid heating of the medium. The number of FLG sheets varies from 3 to 12, while the lateral size of the sheets exceeds few µms.The obtained FLG exhibits very low resistance with average value of 1.6 kΩ (500 Ω minimum) which is comparable to that of high quality graphenes synthesized by CVD methods, and lower than numbers of exfoliated graphenes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn