Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,353

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] PCT Patent: Method for manufacturing a conductive composite at least one surface layer comprising multilayer Graphene (Méthode de fabrication d’un composite conducteur comprenant au moins une couche superficielle comprenant d’un graphène multi-feuillets); WO 2020/079372 A1; Inventors: BA Houseinou, SUTTER Christophe; NGUYEN-DINH Lam; Cuong PHAM_HUU Cuong, BAHOUKA Armel; LAFUE Yannick

 Khoa học công nghệ

 2020

 WO 2020/079372 A1

 World Intellectual Property Organization – WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới)

[2] EP3546438A1 PROCESS FOR THE NON-OXIDATIVE DEHYDROGENATION OF A HYDROCARBON AND USES THEREOF Inventors: Ba Housseinou; Giambastiani Giuliano; Tuci Giulia; Nguyen-Dinh Lam, Granger Pascal; Pham-huu Cuong App Num: 18305336.2 Pub Date: 2019-10-02 File Date: 2018-03-26

 Khoa học công nghệ

 2019

 EP3546438A1

 European Patent Office

[3] PCT Patent: Method for preparing highly nitrogen-doped mesoporous carbon composites. Inventor: Pham-Huu Cuong, Giambastiani Giuliano, Liu Yuefeng, Ba Housseinou, Nguyen-Dinh Lam, Nhut Jean-Mario

 Khoa học công nghệ

 2016

 WO 2016/116542 A1

 World Intellectual Property Organization – WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới)

[4] European Patent: Use of highly nitrogen-doped mesoporous carbon composites for catalytic advanced oxidation processes (AOP) for water and wastewater treatment (Pending). Inventors: Housseinou BA, Jean-Mario Nhut, Liu Y., Nguyen Dinh Lam, Giambastiani G., Pham-Huu Cuong

 Khoa học công nghệ

 2015

 Europe EP 15-152039, 2015

 European Patent Office

viagra coupon click free discount prescription card
[5] Giải Khuyến Khích Giải Thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt nam", Chế tạo vật liệu tổ hợp Ag-Nano/cacbon nanotubes (CNT)/cotton và ứng dụng trong xử lý nước nhiễm khuẩn. Sinh viên thực hiện: Đỗ Quỳnh My (07H5), Phan Diệu Phương (07H5), Trương Minh Hoàng (08H5). Người hướng dẫn: Nguyễn Đình Lâm

 Khoa học công nghệ

 2012

 5734/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[6] Giải 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giải thưởng SV NCKH - Giải 2 của VIFOTEC, Xúc tác quang hóa "Micro Nano Composit" trên cơ sở TiO2 - Nano Carbon mang trên vật liệu có cấu trúc, Sinh viên thực hiện : Lê Tuấn Anh, lớp 03H5. Người hướng dẫn: Nguyễn Đình Lâm

 Khoa học công nghệ

 2008

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo và VIFOTEC

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[7] Giải 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giải thưởng SV NCKH - Giải 2 VIFOTEC, Nghiên cứu quá trình chuyển ester hóa dầu thực vật bằng phương pháp quá tới hạn methanol để tổng hợp Biodiesel và thu hồi Glycerin có độ tinh khiết cao, Sinh viên thực hiện : Lê Đăng Khoa, lớp 01H5. Người hướng dẫn: Nguyễn Đình Lâm

 Khoa học công nghệ

 2006

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo và VIFOTEC

[8] Giải Khuyến khích của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giải thưởng SV NCKH, Nghiên cứu quá trình Isome hóa condensate việt nam để sản xuất xăng có chỉ số octane cao và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Sinh viên thực hiện : Lê Hải Tuấn, lớp 00H5. Người hướng dẫn: Nguyễn Đình Lâm

 Khoa học công nghệ

 2005

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

[9] PCT Patent: Process for manufacture of formaldehyde by partial oxidation of methane, Tác giả: Millet Jean Marc; Nguyen Dinh Lam; Loridant Stephane

 Khoa học công nghệ

 2004

 WO 2004/113259

 WIPO - OMPI (World Intellectual Property Organization - Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)

losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[10] Giải 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giải thưởng SV NCKH .- Giải Khuyến khích VIFOTEC, Xây dựng chương trình tính toán các tham số cơ bản và bước đầu mô hình hoá sự vận hành của tháp chưng luyện hỗn hợp đa cấu tử, Sinh viên thực hiện : Nguyễn Trung Dũng, lớp 95H5. Người hướng dẫn: Nguyễn Đình Lâm

 Khoa học công nghệ

 1999

 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo và VIFOTEC

manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn