Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (pani-dpa) thu được từ trùng hợp nhũ tương
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, F.X.Perrin, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Dầu khí; Số: 1;Từ->đến trang: 47 - 53;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc kết hợp polyaniline (PANI) - một polymer có tính dẫn điện với một tác nhân ức chế ăn mòn đã được nghiên cứu nhằm chế tạo sơn chống ăn mòn. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vật liệu polyaniline được tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA), một tác nhân ức chế ăn mòn thân thiện với môi trường, được tổng hợp theo 2 phương pháp trùng hợp nhũ tương nghịch và nhũ tương thuận. Quá trình tổng hợp được thực hiện ở nhiệt độ phòng với việc sử dụng ammonium peroxydisulfate (APS) làm chất oxy hóa và acid decylphosphonic (DPA) làm chất hoạt động bề mặt. Nhóm tác giả đã nghiên cứu chi tiết sự khác nhau về tính chất của sản phẩm PANI-DPA thu được từ 2 phương pháp trùng hợp nhũ tương; khảo sát cấu trúc của các thanh nano có đường kính khoảng 100 - 200nm (trong hệ nhũ tương nghịch) và nano sợi có đường kính khoảng 50 - 100nm (trong hệ nhũ tương thuận).
ABSTRACT
The combination of polyaniline (PANI), a conductive polymer, and a corrosion inhibitor has been studied to manufacture anti-corrosion coatings. This paper introduces some research results on PANI-DPA, a new material combining polyaniline with decylphosphonic acid, an environmentally friendly corrosion inhibitor, synthesized via two emulsion methods: in direct and inverse emulsions. The polymerization was performed at room temperature by using ammonium peroxydisulfate (APS) as oxidant and decylphosphonic acid (DPA) as surfactant. The differences in the properties of synthesised PANI-DPA from the two methods were studied in detail. The structure of nano-bars (100-200nm) and nanofibers (50-100nm) were observed in the inverse emulsion and direct emulsion system, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn