Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,384

 Tổng hợp carbon nano ống hiệu suất cao với sự có mặt hơi nước bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì, Bùi Thị Lập, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM; Số: 20 (9);Từ->đến trang: 54-58;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hơn hai thập niên vừa qua, vật liệu carbon nano ống (CNTs) đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Nhờ vào những tính chất đặc biệt mà chúng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở nghiên cứu này, CNTs được tổng hợp bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi (CVD) trên chất xúc tác Fe/γ-Al2O3 sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) làm nguồn carbon và có sự tham gia của hơi nước trong môi trường phản ứng với chức năng làm sạch sản phẩm. Hiệu suất thu sản phẩm lên đến 434% khối lượng, ảnh thu được bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy sản phẩm thu được là carbon nano ống với đường kính ống khá đồng đều. Mức độ khuyết tật khá lớn trong sản phẩm đã được phân tích bằng quang phổ Raman, ngoài ra sản phẩm cũng được phân tích bằng các phương pháp hóa lý khác như quang phổ điện tử tia X (XPS) nhằm xác định thành phần nguyên tố của CNTs và bề mặt riêng BET được xác định bằng phương pháp hấp phụ, giải hấp phụ đẳng nhiệt nitơ
ABSTRACT
Carbon nanotubes (CNTs) have attracted by the scientific community over two last decades. Due to their novel properties, Carbon nanotubes have been applied in different areas. In this research, Carbon nanotubes were synthesized on Fe/γ-Al2O3 catalyst by chemical vapor deposition (CVD) method using liquefied petroleum gas (LPG) as a carbon source and steam, which plays a role as a cleaning agent for the product, is introduced into the reaction medium. The efficiency of the synthesis process is high, up to 434% in mass. The images obtained by scanning electron microscopy (SEM) and transparent electron microscopy (TEM) showed that the obtained product was carbon nanotubes with quite similar diameters. High structural defects were analyzed by Raman spectroscopy. In addition, The final CNTs product was characterized by several techniques including X-ray electron spectroscopy (XPS) to determine the elemental composition and nitrogen isothermal adsorption - desorption using the Brunauer-Emmett-Teller method to determine the specific surface area (BET)
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn