Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel bằng phương pháp siêu tới hạn và thu glycerine độ tinh khiết cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Thu Hà, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Lâm
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng; Số: 8;Từ->đến trang: 40;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn