Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu phản ứng chuyển Este dầu dừa và Etanol trong điều kiện siêu tới hạn để tổng hợp Biodiezel
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Hồ Thị Như Thương, Nguyễn Đình Lâm
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 48(4);Từ->đến trang: 414;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn