Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study on processing of self-cleaning, anti-bactericidial, stable and anti-corrosive coatings by combination of titanium dioxide and polysilazane.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: T2-No3-2013;Từ->đến trang: 49 - 56;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn