Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,056,760

 Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm*
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 1;Từ->đến trang: 81;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân đang được triển khai tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Việc kết hợp kiến thức chuyên ngành kỹ thuật nhiệt và tin học sẽ cho phép chúng ta có thể mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong nhà máy điện hạt nhân. Kết quả của quá trình mô hình hóa này không chỉ phục vụ đắc lực cho công việc tính toán thiết kế, vận hành mà còn đem lại nhiều hiệu quả trong việc đào tạo công nghệ và thiết bị của nhà máy điện hạt nhân. Trong đề tài này, chúng tôi đã mô hình hóa hoàn chỉnh hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân trên một phần mềm mô phỏng cho phép tính toán các thông số nhiệt động của môi chất, các đặc trưng cơ bản của thiết bị cần thiết cho quá trình thiết kế, đặc biệt là các thiết bị trao đổi nhiệt.
ABSTRACT
Training human resources for the construction and operation of nuclear power plants are being deployed at some universities in Vietnam. The coherent application of knowledge and achievements of the thermal engineering and informatics fiel allow us to model the system of heat exchange equipment in a nuclear power plant. The results of this modeling process are not only efficiently served for the design calculation and operation but also bring more efficiency in training on technology and equipment of nuclear power plants. In this project, we have established a complete diagram for modeling a heat exchanger system in thermal cycle of the nuclear power plant that allows the computation of the thermodynamic parameters of the fluids, the basic characteristic of the equipment required for the design process, especially the heat exchangers.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn