Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,904

 Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 64;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khủng hoảng năng lượng toàn cầu và sự cạn kiệt nguồn cung cấp nhiên liệu lỏng từ dầu mỏ đã nhóm lên một cuộc cách mạng về sự phát triển các công nghệ bền vững nhằm sản xuất nhiên liệu thay thế. Việc tận dụng nguồn năng lượng sinh khối dư thừa tạo ra một cơ hội cho sự phát triển một quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học hiệu quả trên toàn thế giới. Thêm vào đó, những lợi ích về môi trường của việc sử dụng năng lượng sinh khối cũng là cơ sở cho sự phát triển này, trong đó butanol đang được xem là một nguồn nhiên liệu thay thế tiềm năng do có nhiệt trị cao hơn etanol nhưng lại ổn định hơn vì ít ngậm nước. Những ưu điểm này của Butanol khi được sử dụng làm nhiên liệu sinh học đang góp phần làm tăng các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất Butanol. Bài báo này sẽ trình bày các hướng nghiên cứu khác nhau của sản xuất Butanol từ sinh khối và đánh giá khả năng ứng dụng nó làm nhiên liệu trên động cơ đốt trong.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Global energy crisis and the depletion of the supply of liquid fossil fuel reveal a revolution in the development of sustainable technologies to produce alternative fuels. The use of biomass surplus sources generates an opportunity for the development of efficient production of biofuels over the world. In addition, the environmental benefits of using energy from biomass are also the basis for this development. Butanol is now considered to be a potential alternative fuel source due to higher calorific value than that of ethanol and less affected by water content than its stability. The advantages of Butanol when used as biofuels have been contributing in recent times to the increase in advanced research in the field of producing Butanol from biomass. This paper will present the different research directions of Butanol produced from biomass and assess its applicability as a fuel in internal combustion engines.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn