Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,058,193

 Xác định bề mặt tiếp xúc pha sợi/nền của composite đơn hướng (sợi thủy tinh/epoxy) có mật độ đóng rắn thay đổi bằng thiết bị phân tích cơ nhiệt động (DMTA)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội; Nguyễn Đình Lâm
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 21-25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên những mẫu composite (epoxy/sợi thủy tinh) đơn hướng và có mật độ đóng rắn thay đổi trong 250 µm tính từ bề mặt tiếp xúc với không khí trong quá trình điều chế. Phổ tan delta của composite được xác định trên thiết bị DMA trong kiểu uốn ba điểm (single cantilever). Song song đó, những mẫu nhựa epoxy-amin cũng được xác định phổ tan delta trong cùng điều kiện. Bề mặt tiếp xúc pha sợi/nền được xác định bằng cách so sánh phổ tan delta của nhựa và của composite với sự giúp đỡ của phần mềm Origin. Kết quả thu được cũng cho thấy rằng bề mặt tiếp xúc pha tạo thành có tính ưa nước và đóng rắn không hoàn toàn. Tuy nhiên, cấu trúc vi mô và bản chất hoá học của nó khác với lớp vật liệu nền trên bề mặt tiếp xúc với không khí cũng đóng rắn không hoàn toàn.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This study was carried out on unidirectional composite samples (epoxy/glass fiber) with gradient in crosslink density in the 250 µm from the surface contacting with the air during manufacturing. The tan delta spectrum of the composite was determined by a DMA in three point bending modes (single cantilever). In parallel, the tan delta spectra of the epoxy-amine resin samples were also determined under the same conditions. The fiber/matrix interphase was determined by comparing the tan delta spectra of resin and composite by using Origin software. Results also show that the formed interphase is hydrophilic and has uncompleted crosslinked networks. However, its micro-structure and chemical nature are different from the matrix at the surface contacting with the air that are uncompleted crosslinked networks.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn