Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA MẢNG ỐNG NANO OXIT TITANE TRÊN NỀN KIM LOẠI ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUANG ĐIỆN PHÂN NƯỚC
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Đàm Quang Ngọc, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Lâm*
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 52(6B);Từ->đến trang: 191-196;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
One-dimensional titania nanotubes arrays (TNT) were electrochemically synthesized by anodization of titanium foil in a glycerol based-electrolyte containing NH4F and deionized water for photoelectrochemical water splitting. The effects of applied potential, duration of the anodization and annealing temperature on nanostructural and morphological parameters of TiO2 and their photo electrochemical activity at the ambient temperature were examined. As results, the length, pore diameter of TiO2 nanotubes and their photocurrents increase with anodizing potential. The influences of anodization time on their length and photo electrochemical activity are brought in the short time but the studied system could be stabilized after 8 hour of anodization
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
One-dimensional titania nanotubes arrays (TNT) were electrochemically synthesized by anodization of titanium foil in a glycerol based-electrolyte containing NH4F and deionized water for photoelectrochemical water splitting. The effects of applied potential, duration of the anodization and annealing temperature on nanostructural and morphological parameters of TiO2 and their photo electrochemical activity at the ambient temperature were examined. As results, the length, pore diameter of TiO2 nanotubes and their photocurrents increase with anodizing potential. The influences of anodization time on their length and photo electrochemical activity are brought in the short time but the studied system could be stabilized after 8 hour of anodization
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn