Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 So sánh một số đặc trưng của composite đơn hướng (Sợi thủy tinh/Epoxy) với nhựa Epoxy-Amin khi sản xuất trong khuôn hở
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Hội; Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 11(84)2014;Từ->đến trang: 26-29;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện đồng thời trên những mẫu composite đơn hướng (epoxy/sợi thủy tinh) và mẫu nhựa epoxy-amin khi sản xuất trong khuôn hở. Một loạt các kỹ thuật cho phép xác định các đặc trưng của composite được thực hiện bởi các thiết bị trong phòng thí nghiệm như: xác định khối lượng riêng, độ rỗng, tỷ lệ sợi gia cường, phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourrier (FTIR), phép đo uốn 3 điểm, phân tích kính hiển vi lực nguyên tử (AFM). Các phép đo với cùng một thông số vận hành cũng được thực hiện trên các mẫu nhựa epoxy-amin. So sánh kết quả thu được ở cả hai trường hợp cho thấy sự có một sự khác biệt trong các đặc trưng giữa 2 loại vật liệu này. Mặt khác, nghiên cứu này cũng cho phép khẳng định một lần nữa kết quả đã công bố trong các bài báo trước đây.
ABSTRACT
This study was carried out simultaneously on unidirectional composite samples (epoxy/glass fiber) and epoxy-amine resin produced in the open-mold. A wide range of techniques in the laboratory were used to clearly identify the characteristics of composite such as: specific weight, porosity, ratio of fiber reinforced, Thermo-gravimetric analysis (TGA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), three-point bending, Atomic force microscopy (AFM). These measurements were also carried out on the epoxy-amine resin samples under the same conditions. By comparing the obtained results in both cases, we find that there are different characteristics between two types of material. In addition, this study, again, confirms the results of the previous papers
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn