Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,936

 Nghiên cứu thiết kế nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu biến tính E100 từ nguồn nguyên liệu sắn lát Việt nam bằng phương pháp mô phỏng

Đề tài thuộc đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025
Chủ nhiệm:  Viện Hóa học Công nghiệp; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: Vien HHCN ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài thuộc đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2025
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn