Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,838

 Nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh trong diesel bằng xúc tác quang hóa thế hệ mới
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Viện Hóa học Công nghiệp; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: Vien HHCN ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Đề tài nhiệm vụ thường xuyên của PTN trọng điểm Lọc – Hóa dầu – Viên Hóa học Công nghiệp Việt nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn