Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,218

 Tổng hợp chất xúc tác hiệu quả cao trên chất mang dạng nano carbon để khử NOX trong khói thải động cơ Diesel và lò đốt công nghiệp
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lê Thị Như Ý
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: B2007-ĐN02-28 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn