Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,047

 Nghiên cứu dùng cồn Ethylic sản xuất trong nước pha chế xăng thương phẩm có trị số octan cao (giai đoạn 2), Mã số : 0641/CBDK/ QĐ-DKVN, thời gian thực hiện 12 tháng, năm 2006.
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PVPRO - PVN; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: 0641/CBDK/ QĐ-DKVN ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn