Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,430

 Nghiên cứu tổng quan và đề xuất công nghệ xử lý khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao tại Việt nam, Mã số : 3532/CBDK/ QĐ-KH&CN, thời gian thực hiện 9 tháng, năm 2006.
Chủ nhiệm:  PVPRO - PVN; Thành viên:  Nguyễn Đình Lâm
Số: 3532/CBDK/ QĐ-KH&CN ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn