Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,880,751

 Xây dựng chương trình tính toán các tham số cơ bản và bước đầu mô hình hoá sự vận hành của tháp chưng luyện hỗn hợp đa cấu tử theo phương pháp Short-cut, sử dụng hiệu chỉnh Gilliland, Đề tài cấp ĐHĐN, 2000.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Lâm; Thành viên:  Nguyễn Trung Dũng
Số: 1268/ĐHĐN ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn